Ustalimy dla Ciebie najlepszy termin,
a usługę zrealizujemy przy zachowaniu najwyższych standardów.

Terminowe przeglądy to niezawodne działanie instalacji i urządzeń gazowych
oraz niskie koszty eksploatacji.PRZEGLĄDY TECHNICZNE


Prowadzimy okresowe przeglądy stanu technicznego budynków
i instalacji.

ODCZYTY UKŁADÓW POMIAROWYCH

Realizujemy usługę odczytu układów pomiarowych na rzecz podmiotów z branży energetycznej.

INSTALATORSTWO


Wykonujemy nowe instalacje oraz usuwamy nieszczelności na instalacjach istniejących.

OKRESOWA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO 
I SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ.

AKTY PRAWNE
Podstawą prawną nakładającą na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek przeprowadzenia okresowej - co najmniej raz w roku - kontroli stanu technicznego instalacji gazowej jest art. 62 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 roku z późn. zm., oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 r. nr 74 poz. 836).

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ
W przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 kontrolę należy przeprowadzić co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31 maja i do 30 listopada. Równocześnie właściciel lub zarządca budynku powinien zlecić przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych. Dopiero uzyskanie protokołów z obu kontroli potwierdzających sprawność techniczną elementów objętych kontrolą zapewni bezpieczeństwo jej użytkownikom.

KTO MOŻE KONTROLOWAĆ 
Do przeprowadzania kontroli instalacji gazowej upoważnione są osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i osoby posiadające kwalifikacje wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce - uprawnienia energetyczne gazowe (gr. G3).

Odczyt liczników gazu

Zatrudnimy pracownika do odczytu liczników gazowych na obszarze Gazowni Bełżyce - woj. lubelskie.
Ofertę kierujemy również do osób, które poszukują dodatkowego zajęcia.

Praca na terenie miejscowości:
Bełżyce, Babin, Chmielnik, Chmielnik-Kolonia, Cuple, Jaroszewice, Jaroszewice-Kolonia, Kierz, Krężnica Okrągła, Malinowszczyzna, Matczyn, Płowizny, Podole, Podole Drugie, Podole Pierwsze, Wierzchowiska Górne, Wojcieszyn, Wronów, Wymysłówka, Zagórze, Zosin.

MILE WIDZIANE OSOBY Z DOŚWIADCZENIEM, ZAMIESZKAŁE NA TERENIE PRZYSZŁEJ PRACY.