how to create your own web page

MTM Instal


WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ !


Ustalimy dla Ciebie najlepszy termin,
a usługę zrealizujemy przy zachowaniu najwyższych standardów.

Terminowe przeglądy to niezawodne działanie instalacji i urządzeń gazowych
oraz niskie koszty eksploatacji.

Mobirise

Przeglądy techniczne


Prowadzimy okresowe przeglądy stanu technicznego budynków
i instalacji.

Mobirise

Odczyty układów pomiarowych


Realizujemy usługę odczytu układów pomiarowych na rzecz podmiotów z branży energetycznej.

Mobirise

Instalatorstwo


Wykonujemy nowe instalacje oraz usuwamy nieszczelności na instalacjach istniejących.

OKRESOWA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO
I SZCZEKNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ

Akty prawne
Podstawą prawną nakładającą na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek przeprowadzenia okresowej - co najmniej raz w roku - kontroli stanu technicznego instalacji gazowej jest art. 62 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 roku z późn. zm., oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 r. nr 74 poz. 836).

O czym należy pamiętać
W przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 kontrolę należy przeprowadzić co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31 maja i do 30 listopada. Równocześnie właściciel lub zarządca budynku powinien zlecić przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych. Dopiero uzyskanie protokołów z obu kontroli potwierdzających sprawność techniczną elementów objętych kontrolą zapewni bezpieczeństwo jej użytkownikom.

Kto może kontrolować
Do przeprowadzania kontroli instalacji gazowej upoważnione są osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i osoby posiadające kwalifikacje wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce - uprawnienia energetyczne gazowe (gr. G3).

Inkasent
liczników gazowych

Do podstawowych obowiązków na stanowisku inkasenta należy m.in.:
dokonywanie odczytu wskazań układów pomiarowych,
weryfikacja i aktualizacja numerów fabrycznych gazomierzy,
sprawdzenie oplombowania,
dokonywanie oględzin wizualnych układu pomiarowego,
reagowanie w przypadku stwierdzenia ulatniania gazu, braku gazomierza, zacięcia liczydła gazomierza.

Poszukujemy osób z miejscowości:
BEŁŻYCE, PONIATOWA, NIEDRZWICA DUŻA - woj. lubelskie,
KRAŚNIK i okolice - woj. lubelskie
JANÓW LUBELSKI i okolice - woj. lubelskie,
BRZEŹNICA, SPYTKOWIEC i okolice - woj. małopolskie.

Od kandydatów oczekujemy:
rzetelności i dobrej organizacji pracy,
własnego środka transportu.
Wymagania:
komputer z dostępem do internetu, drukarka.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014.1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MTM INSTAL, moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i/lub przyszłych procesów rekrutacyjnych."

Mobirise